Siparişlerinizi ortalama 3 iş günü içerisinde kargoya teslim ediyoruz. Kargolarda yaşanan yoğunluk, siparişlerinizin gecikmesine neden olabilir.

Kış sezonu ve Kampanyalı ürünlerimiz kargo dahil fiyat olup, diğer ürünlerimizde kargo ücreti ilavedir.

Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.bodrummandalini.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.Alıcı, satıcının isim, ünvan, açık adres, telefon, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakki konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.bodrummandalini.com sitesinde sipariş onay sayfasında yer alan mesafeli satış sözleşmesi ve fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı:  Bofor Organizasyon Turizm ve Ticaret  Limited Şirketi  (www.bodrummandalini.com)
Adresi : Neyzen Tevfik Cad.120/2 Bodrum
Telefon: 0 252 3162310 Fax: 0252 3162054
E-mail: info@bodrummandalini.com

 MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak  alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ 
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

 MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden www.bodrummandalini.com sorumlu tutulamaz.
4.4 – www.bodrummandalini.com  sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının www.bodrummandalini.com iletişim adresine ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise   www.bodrummandalini.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini www.bodrummandalini.com namına ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde www.bodrummandalini.com iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir  “Kullanıcı”ların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, www.bodrummandalini.com adresinde üzerinden yaptıkları alışverişlerden, www.bodrummandalini.com  ’un ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu çerçevede www.bodrummandalini.com ’dan hiçbir şekilde para iadesi istenemez ve www.bodrummandalini.com hakkında hukuki veya cezai herhangi bir işlem uygulanamaz. 
4.7- www.bodrummandalini.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için www.bodrummandalini.com  iletişim adreslerine gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri www.bodrummandalini.com tarafından karşılanacaktır.
4.9- işbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp www.bodrummandalini.com  iletişim kanallarını kullanarak faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.
4.10. Yemelik portakal meyve çapı 70 mm ve üstüdür., Mandalin 80 gr – 160 gr arasındadır. Meyve çapları/ağırlıkları dönemsel olarak +-%5 oranında değişiklik gösterebilir.
 4.11. Ürün görsellerinde görünen meyve istifi/kasa içi yerleşimi, meyve boyuna ve çapına göre değişiklik gösterebilir. Kasaların içindeki meyve adetleri görsellerden farklı olabilir.  
 4.12. Meyve grubundaki ürünler kasa adedi olarak satılmaktadır. Birim fiyat kasa için verilmektedir. Kasa içi kiloları ortalama kilo olarak belirtilmiştir. Kasa içinde meyve kilolarında +- %5 sapma olabilir.
4.13- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir
4.14- İşbu sözleşme, ALICI’nın ürünü satın almasıyla birlikte geçerlilik kazanır.
4.15- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz. 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve paketin açılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, taze meyve/sebze,  tek kullanımlık ürünler,  hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı kullanılamaz. Taze meyve/sebze ürünlerinde ezilme, bozulma gibi istenmeyen bir durum görüldüğü zaman, ürün ambalajı tamamen açılmadan ve kargonun geldiği gün ürün resminin çekilerek www.bodrummandalini.com ‘a iletilmesi ve sorunun yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Taze meyvede, reçelde,balda  iade olmayıp kullanılmayacak durumda olan ürün miktarı müşteriye gönderilecektir. Ürün lezzetini beğenmeme durumunda iade söz konusu değildir.

MADDE 7 - GARANTİ KOŞULLARI

7.1. www.bodrummandalini.com  satılan ürünlere ilişkin herhangi bir garanti sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Alınan elektronik ürünlerin garanti koşulları, üretici firma tarafından sağlanmaktadır. Konu hakkında ürün yanında yer alan ürün kılavuzları üzerinden ya da ürün faturası ile gelen teknik destek danışma hattını aramak suretiyle bilgi alınız. 

MADDE 8- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

8.1. “Satıcı”, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
8.2. Haklı bir sebebe dayanmak suretiyle “satıcı”, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan, “alıcı”ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir. 
8.3. “Satıcı”, mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, durumu, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan “alıcı”ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.

MADDE 9- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli, www.bodrummandalini.com  sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. 

MADDE 10- YENİ SİPARİŞİN İPTALİ

www.bodrummandalini.com ‘dan yeni verdiğiniz siparişinizi iptal etmek istediğinizde “Sipariş Takibi” bölümünden siparişlerinize bakınız. Sipariş listesi ekranda listelenecektir. Bu ekranda “Tedarik Aşamasında “gözüken siparişlerinizde bizimle iletişime geçerek verdiğiniz siparişi iptal edebilirsiniz. İptal ettiğiniz siparişleriniz muhasebe tarafından onaylandıktan sonra para iadesi yapılmaktadır. Yeni verdiğiniz siparişlerin iptal işlemini yapabilmemiz için siparişinizin kargoya çıkmamış olması gerekmektedir. Sipariş takibi bölümünde “Siparişiniz Kargoya Verilmiştir.” ibaresi bulunan ürünlerin sipariş iptalleri yapılamamaktadır.

MADDE 11- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

11.1. “Alıcı”, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini “alıcı”dan talep edebilir. “Alıcı”, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı “satıcı”nın uğramış olduğu zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
1.2. “Alıcı”nın diğer ödeme şekillerinden birini tercih etmesi halinde, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, genel hükümler çerçevesinde, “satıcı”ya karşı sorumlu olacaktır.

MADDE 12-. WWW.BODRUMMANDALINI.COM’ UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

12.1. www.bodrummandalini.com   "site"de sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri "kullanıcı"lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. www.bodrummandalini.com   bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Kullanıcı"lar, www.bodrummandalini.com  'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. www.bodrummandalini.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, “kullanıcılar” tarafından yerine getirilmez veya gerekli görüldüğü takdirde www.bodrummandalini.com tarafından yerine getirilebilir. www.bodrummandalini.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir.
12.2. www.bodrummandalini.com   “site”de mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile “site”de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Bu ve bunun gibi teknik ve tipografik hata durumlarında  www.bodrummandalini.com nezdinde herhangi bir hukuki sorumluluk doğmayacaktır.
12.3. www.bodrummandalini.com  "site"de yer alan "şahsi kullanıcı" bilgilerini veya üyeliğe ilişkin "kullanıcı" bilgilerini, "kullanıcı" güvenliği ile kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
12.4. www.bodrummandalini.com   "site"de sağlanan mal ve hizmetler doğrultusunda "kullanıcı"lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem olarak görev almaz.
12.5. www.bodrummandalini.com  "site"nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, siteyi karalayıcı ve www.bodrummandalini.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir;  www.bodrummandalini.com bu mesaj ve yorumları giren "kullanıcı"nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteyebilir.
12.6. “Kullanıcı”lar ve www.bodrummandalini.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında  ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Bu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz
 

MADDE 13- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında Bodrum  Mahkeme ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI 
www.bodrummandalini.com